Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Το στρατηγικό μάρκετινγκ αξιοποιεί διαθέσιμους και μη πόρους της επιχείρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, και την ολοένα αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν μεγαθήρια-επιχειρήσεις.

Free Video Course – Entrepreneurial success

Free Video Course – Entrepreneurial success

Free video course to help you become a fully-equipped and successful entrepreneur. Leadership, innovation, creativity, productivity and product creation, customer service, marketing, how to build a team of “A” players, partnerships & joint-ventures, and more.

Why I Started Doing Workshops

Why I Started Doing Workshops

I was an entrepreneur for so long. But when I expanded online, it was a whole new world. I was starting from zero. From scratch.
I started out WebMarketSupport, a simple marketing blog and discovered the business model of the marketing publisher.

Pin It on Pinterest