Μπορεί κα πάλι η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο όπως παλιά? Ναι, και ο μόνος τρόπος είναι μέσω την επειχειρήσεων. Το 1ο επεισόδιο έχει τίτλο “Η Έννοια της Επιχειρηματικότητας”.

read more