Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Το στρατηγικό μάρκετινγκ αξιοποιεί διαθέσιμους και μη πόρους της επιχείρησης με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά, και την ολοένα αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν μεγαθήρια-επιχειρήσεις.

Free Video Course – Entrepreneurial success

Free Video Course – Entrepreneurial success

Free video course to help you become a fully-equipped and successful entrepreneur. Leadership, innovation, creativity, productivity and product creation, customer service, marketing, how to build a team of “A” players, partnerships & joint-ventures, and more.

Pin It on Pinterest